Privacy

In verband met de privacywetgeving AVG geven nieuwe en bestaande leden van de Tafeltennisvereniging Staphorst toestemming voor het beheren van hun gegevens m.b.t. de volgende zaken:

 

Administratie:

Van leden worden de volgende persoonsgegevens door het bestuur opgeslagen:
Naam, Adres, Postcode en Woonplaats, E-mailadres, Geboortedatum, Telefoonnummer, Bondsnummer en evt. teamindeling.
De E-mailadressen van leden, ouders van jeugdleden zijn samengebracht in een “contactengroep” voor het verzenden van mededelingen, verzoeken, uitnodigingen e.d.
Met uitzondering van de bestuursleden onderling zal uitsluitend gebruik worden gemaakt van “Blind Carbon Copy” verzending.
Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in een Excel bestand op de computer van de ledenadministrateur en op die van de penningmeester.
Persoonsgegevens worden met bondsnummer ingevoerd in het NTTB Administratie Systeem (NAS)
De persoonsgegevens worden, met uitzondering van de NTTB niet aan derden verstrekt.
Naast de persoonsgegevens houdt de penningmeester de betalingscondities van de leden bij alsmede de bankafschriften van Tafeltennisvereniging Staphorst.
De persoonsgegevens worden na opzegging van een lid nog maximaal een halfjaar bewaard. Bij wisselingen van het bestuur worden deze op functie overgedragen.
De financiële gegevens worden, i.v.m. de fiscale bewaartermijn zeven jaar bewaard.
Bij inschrijving wordt door de leden voor het bovenstaande toestemming verleend middels het contact en inschrijfformulier.

Website:

Op de website www.ttv-staphorst.nl worden de bestuursleden met naam, foto, functie, telefoonnummer en E-mail adres weergegeven.
De competitiespelers worden met naam, en eventueel met foto en teamindeling weergegeven.
Hier is bij inschrijving schriftelijke toestemming verleend.

Wedstrijdverslagen:

Er worden tijdens het competitieseizoen verslagen van wedstrijden en activiteiten gemaakt. Deze verslagen worden gezonden aan de plaatselijke courant of ander medium en ze worden op de website geplaatst. Hierin worden alleen de namen van de spelers, van de verenigingen en tevens de plaatsnamen van de tegenstanders vermeld.

Sponsoren:

De namen van sponsoren zijn met toestemming vermeld op de website, met een link naar hún website en eventueel telefoonnummer en contactadres.

Foto’s:

De leden geven bij inschrijving toestemming dat foto’s gemaakt in de zaal, tijdens het sporten, op de website of andere media worden geplaatst.
Mochten er zich (ook van anderen) op onze site foto’s bevinden in strijd met het auteursrecht, dan is dat een vergissing.
Neem dan s.v.p. contact met ons op, dan verwijderen wij de foto onmiddellijk.

Het bestuur